8:00 - 18:00

เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

095-983-8858

เบอร์โทรติดต่อ

Facebook

Search
 
บริษัท เจนไพศิษฐ์ลอว์ จำกัด > บริการทำนิติกรรม สัญญา

บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้าพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ให้คำปรึกษาสำหรับบริษัท SME ที่เริ่มกิจการใหม่, บริษัทใหม่ รวมถึง แก้ไขรายการจดทะเบียน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ขอใบอนุญาตทำงาน (work permit ), ดำเนินการขอส่งเสริมการลงทุน(BOI, apply for Investment promotion)บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้าพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ให้คำปรึกษาสำหรับบริษัท SME ที่เริ่มกิจการใหม่, บริษัทใหม่ รวมถึง แก้ไขรายการจดทะเบียน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ขอใบอนุญาตทำงาน (work permit ), ดำเนินการขอส่งเสริมการลงทุน(BOI, apply for Investment promotion)