8:00 - 18:00

เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

095-983-8858

เบอร์โทรติดต่อ

Facebook

Search

เกี่ยวกับเรา

การสอนเนติบัณฑิต

การสอนเนติบัณฑิตนั้นมีลักษณะที่มีการยึดบรรทัดฐานที่เป็นการสอนโยงเชิงเปรียบเทียบแต่ละเรื่องให้สามารถมองเห็นภาพและสามารถนำไปใช้ในการเขียนตอบข้อสอบ โดยมีลักษณะของการปูพื้นฐานให้ได้มากที่สุดพร้อมแนวคำพิพากษาที่น่าสนใจอีกทั้งฝึกเขียนการตอบข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จที่ทำมาโดยตลอดระยะเวลาที่มีการเรียนการสอน

ในส่วนของวิชาชีพทนายความ

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปรึกษาปัญหากฎหมาย จัดทำสัญญา ทำพินัยกรรม และจัดการมรดก จดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท เครื่องหมายการค้า และประกันอิสรภาพ

วลีเด็ด

รู้อะไร ไม่สู้ เท่ารู้จักกัน