8:00 - 18:00

เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

088-2878963

เบอร์โทรติดต่อ

Facebook

Search

นโยบายของบริษัท

ด้านวิชาชีพทนายความ

  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปรึกษาปัญหากฎหมาย จัดทำสัญญา ทำพินัยกรรม และจัดการมรดก จดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท เครื่องหมายการค้าและประกันอิสรภาพ

ด้านการสอนเนติบัณฑิต

  • การสอนเนติบัณฑิตนั้นมีลักษณะที่มีการยึดบรรทัดฐานที่เป็นการสอนโยงเชิงเปรียบเทียบแต่ละเรื่องให้สามารถมองเห็นภาพและสามารถนำไปใช้ในการเขียนตอบข้อสอบโดยมีลักษณะของการปูพื้นฐานให้ได้มากที่สุดพร้อมแนวคำพิพากษาที่น่าสนใจอีกทั้งฝึกเขียนการตอบข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จที่ทำมาโดยตลอดระยะเวลาที่มีการเรียนการสอน