8:00 - 18:00

เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

095-983-8858

เบอร์โทรติดต่อ

Facebook

Search

แนวความคิด

  • เปิดติวสอนเพื่อเพิ่มความรู้และการนำไปใช้สอบทางด้านกฏหมาย นิติศาสตร์ และเนติบัณฑิต
  • ประกอบกิจการด้านกฎหมายและธุรกิจทุกประเภท
  • การให้บริการคำปรึกษาวางแผนทางกฎหมายและธุรกิจ
  • ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ