8:00 - 18:00

เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

095-983-8858

เบอร์โทรติดต่อ

Facebook

Search
 
บริษัท เจนไพศิษฐ์ลอว์ จำกัด > บทความ/เกร็ดความรู้

บทความ/เกร็ดความรู้

ขอบเขตมาตราสำคัญ (แยกเป็นรายข้อ) – กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดยปกติแล้วการจับกุมผู้กระทําผิดนั้นเป็นอํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งคําว่า...